Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

jotka
W życiu potrzebna jest wyłącznie pewność siebie, wiedza i mnóstwo bezczelności. 
— T. Canevan.
Reposted fromnirvitii nirvitii viahermina hermina
jotka
jotka
Reposted fromdreamadream dreamadream viahermina hermina

July 01 2015

jotka
Źródło:friendsgifs
Reposted fromweightless weightless viabadgal badgal
jotka
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viabadgal badgal
jotka
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viabadgal badgal
jotka
5606 e196 500
"Po tamtej stronie ciebie i mnie"
Reposted fromevanescence evanescence viabadgal badgal
jotka
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadgal badgal
jotka
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viabadgal badgal
jotka

Krótko i na temat: albo jesteś, albo Cię nie ma. Nie istnieje nic pomiędzy. 

— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viabadgal badgal
jotka
9098 c220
jotka
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viabadgal badgal
jotka
Bo to co prawdziwe, przetrwa nawet kilometry rozłąki.
— W.M
Reposted frompassionative passionative viabadgal badgal
jotka
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viabadgal badgal
jotka
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
Reposted fromnergo nergo viabadgal badgal
jotka
Mam dosyć już chłopców, co
Nie potrafią mnie zaskoczyć
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viabadgal badgal
jotka
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viabadgal badgal
jotka
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viabadgal badgal
jotka
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
jotka

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viabadgal badgal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl